Lectorale rede Martine Vonk

Videoproductie van de lectorale rede van Martine Vonk over Waarden Wegen - Technologie en het goede leven.

In opdracht van Saxion filmden we Martine Vonk op de dag van haar lectorale rede met als thema "Waarden Wegen - Technologie en het goede leven".

Over de lectorale rede

Technologie is overal om ons heen en raakt meer en meer verweven met ons leven. Deze groeiende verwevenheid vraagt om reflectie op de vraag hoe we technologie zo kunnen vormgeven, dat deze bijdraagt aan de kwaliteit van ons leven.

Een belangrijk proces hierbij is het wegen van waarden, zowel op micro- als macroniveau. In haar lectoraat onderscheidt Martine twee onderzoekslijnen. De ene lijn is gericht op duurzaamheid en richt zich o.a. op vraagstukken rond Clean Tech, technologie die de impact op het milieu minimaliseert. De andere lijn is gericht op de impact van techniekontwerp op mensen, o.a. in de gezondheidszorg en rond informatietechnologie.

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de narratieve methode: de rol van verhalen in de wisselwerking van technologie met mensen en de natuurlijke leefomgeving. ‘Living Technology’ is hierbij een centraal thema. Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan het verder definiëren en in de praktijk vertalen van dit door Saxion gekozen speerpunt.