Guest Journey Model

Video waarin het Guest Journey Model van een zwembadbezoek wordt uitgelegd voor het Nationaal Zwembad Congres.

Het Guest Journey Model van Saxion lector Thomas Thijssen brengt de factoren in beeld die invloed hebben op de beleving van de gast in de tijd. Naast gastvrijheid (Relatie), gaat het ook over de inhoud en waarde van de dienst (Ruil), de plaats (Ruimte) en de organisatie (Reputatie). De video bekijkt het zwembadbezoek vanuit het perspectief van het gezin.

Tijdens het Nationaal Zwembad Congres kregen managers van zwembaden handvatten aangereikt om dit model in de praktijk toe te passen en in kaart te brengen. In plaats van aanbodgericht, wordt er nu vraaggericht, dus vanuit het perspectief van de gast gedacht.