Banner en mockup

eMagiz had behoefte aan een overzichtelijke weergave van de verschillende tools die zij met elkaar integreren.